Avaleht » Looduskaitse ABC

Looduskaitse ABC

Looduse mitmekesisuse säilitamiseks ning ohustatud liikide ja elupaikade soodsa seisundi tagamiseks on Eestis võetud kaitse alla 18,7% maismaast ja 27% kogu veealast (seisuga 31.12.2017).

Eestis on kokku 3864 kaitstavat loodusobjekti, nendest:

  • 6 rahvusparki
  • 165 looduskaitseala
  • 150 maastikukaitseala
  • 523 parki ja puistut
  • 328 hoiuala
  • 1480 püsielupaika
  • 1114 kaitstavat looduse üksikobjekti
  • 23 kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekti
  • 71 vana ehk uuendamata kaitsekorraga ala

Metsis. Foto: Jaanus Tanilsoo